Vraag naar bedrijfsruimte in Flevoland sterk gegroeid

De vraag naar bedrijfsruimte in Almere, Lelystad en Zeewolde heeft in 2023 een verdere toename laten zien. Door een groeiend aanbod kwam er wel een einde aan de zeer krappe marktomstandigheden van voorgaande jaren, al is er in sommige deelsegmenten nog altijd weinig aanbod. De huurprijzen lieten een sterke stijging zien. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Van Westrhenen Voerman Bedrijfshuisvesting.

Ondanks de afgenomen economische groei en de hoge inflatie en rente was er in 2023 voldoende dynamiek op de bedrijfsruimtemarkt in Almere. Zo liet de opname van bedrijfsruimte een stijging zien tot circa 76.500 m², dat is 39% meer dan in 2022. Het aantal transacties kwam met 29 ook iets hoger uit als een jaar eerder (27). Tegelijkertijd is in de loop van 2023 het aanbod van bedrijfsruimte gestegen tot circa 78.500 m². Dat is 42% meer dan aan het einde van 2022. De groei betreft zowel logistieke panden als overige bedrijfspanden. Door de verruiming van het aanbod is de enorme krapte van de afgelopen jaren verminderd, al is in het segment van 2.500 tot 5.000 m² nauwelijks ruimte beschikbaar. Door de sterke vraag, schaars aanbod en inflatie steeg de gemiddelde huurprijs in Almere fors naar € 84 per m².

Werd eind 2022 in Lelystad nog maar 7.800 m² bedrijfsruimte aangeboden in Lelystad, in de loop van 2023 liep het aanbod sterk op tot 85.200 m². Ook het aantal aangeboden objecten kende meer dan een verdubbeling van 10 naar 23. Een groot deel van het gestegen aanbodvolume is ontstaan doordat er nieuwe distributiecentra worden gebouwd in Lelystad. Van het totale aanbod in Lelystad had eind 2023 circa 75% betrekking op logistiek vastgoed. De opname van bedrijfsruimte groeide in 2023 licht tot 13.500 m². De gemiddelde transactieprijs voor Lelystad kwam in 2023 uit op € 75 per m². Dat was opnieuw hoger dan in het jaar daarvoor toen gemiddeld € 70 per m² werd betaald.

In Zeewolde kwam de vraag naar bedrijfsruimte in 2023 veel hoger uit dan in het jaar daarvoor. In totaal werd circa 17.500 m² opgenomen, verdeeld over 15 transacties. In 2022 ging het nog om een opname van circa 9.100 m², verdeeld over 7 panden. De hogere opname is opmerkelijk gezien het geringe aanbod bij de start van 2023. In de loop van 2023 kwamen er echter diverse panden beschikbaar waardoor er ruimte ontstond voor bedrijfsverplaatsingen. Hoewel het aanbod van bedrijfsruimte in Zeewolde in het vierde kwartaal van 2023 licht is opgelopen naar 5.200 m², werd in het segment boven de 1.250 m² geen enkele bedrijfsruimte meer aangeboden.

De economische vooruitzichten voor 2024 zijn gematigd positief. Naar verwachting zal er sprake zijn van een beperkte economische groei en zullen de rente en inflatie een daling laten zien. De opname van bedrijfsruimte in Flevoland blijft naar verwachting op ongeveer gelijk niveau als in 2023. Het aanbod is verruimd wat ook weer meer mogelijkheden biedt voor bedrijfsverplaatsingen. Voor logistiek vastgoed wordt een toename van de opname verwacht in 2024. Er is nu meer ruimte beschikbaar en diverse ontwikkelaars en beleggers gaan in 2024 over tot nieuwbouw van grote logistieke hallen. De huurprijzen zullen in Flevoland naar verwachting een licht stijgende beweging laten zien.

Meer weten? Lees hier ons recente marktrapport.

Reacties zijn gesloten