Vraag naar bedrijfsruimte in Flevoland sterk gestegen

Marktrapport kantorenmarkt Almere en bedrijfsruimtemarkt Almere, Lelystad en Zeewolde 2018-2019De opname van bedrijfsruimte in Almere, Lelystad en Zeewolde is in 2018 fors hoger uitgekomen dan in het jaar daarvoor. Tegelijkertijd liet het aanbod een sterke daling zien. In sommige segmenten is zelfs krapte ontstaan. De huurprijzen liepen daardoor op. Dat blijkt uit het Marktrapport kantoorruimte Almere & Bedrijfsruimte Almere, Lelystad en Zeewolde 2018-2019, dat is opgesteld door Van Westrhenen Voerman Bedrijfshuisvesting.

Bedrijfsruimtemarkt Almere
Het aanbod van bedrijfsruimte in Almere is in 2018 aanzienlijk gedaald. Werd eind 2017 nog circa 206.000 m² aangeboden, aan het einde van 2018 was dit met 35% afgenomen tot circa 134.000 m². Deze daling kwam vooral door de verhuur of verkoop van aangeboden objecten aan nieuwe gebruikers. Er kwamen ook nauwelijks nieuwe aanbiedingen bij in de loop van 2018.
Tegelijkertijd liet de vraag naar bedrijfspanden in Almere in 2018 een zeer forse groei zien. Het opnamecijfer kwam uit op circa 107.000 m². Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van het jaar daarvoor, toen circa 56.000 m² bedrijfsruimte werd verkocht of verhuurd aan een nieuwe gebruiker. Ook het aantal transacties nam fors toe. Door de verbeterde marktsituatie namen de huurprijzen in 2018 toe en is in diverse segmenten in Almere, met name in de categorie van 400 tot 600 m², nauwelijks nog aanbod beschikbaar.
 
 Grafiek1

Bedrijfsruimte Lelystad en Zeewolde
Ook in Lelystad en Zeewolde was sprake van een daling van het aanbod en een toename van de opname. Zo nam het aanbod in Lelystad met 39% af tot 48.700 m² en steeg de opname met 50% naar 33.700 m². De opname van bedrijfsruimte in Zeewolde kwam in 2018 met een totaal van circa 43.000 m² fors hoger uit dan in 2017 (circa 5.600 m²). Tegelijkertijd daalde het aanbod in Zeewolde in 2018 verder met 52%. Per ultimo 2018 werd in totaal nog maar circa 4.000 m² bestaande bedrijfsruimte aangeboden. In beide gemeenten liet de gemiddelde huurprijs voor bedrijfsruimte een stijging zien.

Kantorenmarkt Almere
De vraag naar kantoorruimte in Almere liet in 2018 een gemend beeld zien. Zo steeg de totale opname aanzienlijk tot een niveau van 26.100 m². Dat is 55% meer dan in 2017 toen de opname uit kwam op 16.800 m². Het aantal transacties liet echter juist een daling zien; van 38 in 2017 naar 31 in 2018. Vooral het aantal transacties in het relatief kleinschaligere segment (tot 1.000 m²) nam af, terwijl het aantal grootschalige transacties hoger uit kwam. De opname naar type kantoorgebruiker liet in 2018 een gemengd beeld zien. Diverse typen commerciële dienstverleners, ICT-bedrijven en bedrijven in de sectoren bouw en industrie namen het grootste deel van de opname voor hun rekening.

Het aanbod van kantoorruimte in Almere is in snel tempo afgenomen. Werd eind van 2017 nog circa 163.500 m² kantoorruimte aangeboden, aan het eind van 2018 was dit met 15% gedaald tot circa 138.500 m². Ten opzichte van twee jaar eerder is zelfs sprake van een aanboddaling van 35%. Deze daling van het aanbod komt zowel door verhuur als door transformatie van kantoorpanden naar andere functies, met name hotels en woningen. Toch is de marktsituatie nog altijd ruim. Circa 25% van de kantorenvoorraad in Almere wordt voor verhuur of verkoop aangeboden.
Grafiek2

De huurprijzen voor kantoorruimte in Almere zijn in 2018 stabiel gebleven en op sommige locaties licht gestegen. Gemiddeld liggen deze nog altijd in een bandbreedte tussen de € 75 en € 135 per m² per jaar, maar vooral aan de onderkant van die bandbreedte zijn de huurprijzen in 2018 iets verder omhooggegaan. Aan de bovenkant van de bandbreedte zijn de huurprijzen nauwelijks veranderd. Wel zijn de incentives afgenomen. De gemiddeld gerealiseerde huurprijs kwam in 2018 uit op € 99 per m² (2017: € 98 per m²).
Verwachtingen
 
 
Verwachtingen
Door de gunstige economische vooruitzichten zullen vraag en aanbod naar bedrijfsruimte en kantoorruimte in Flevoland naar verwachting ook in 2019 een positieve ontwikkeling laten zien. De huurprijzen zullen daardoor licht stijgen. Om aan de vraag te kunnen voldoen is in sommige marktsegmenten nieuwbouw of upgrading van bestaande bedrijfspanden noodzakelijk.

Meer lezen: U kunt het volledige rapport downloaden: Marktrapport kantorenmarkt Almere en bedrijfsruimtemarkt Almere, Lelystad en Zeewolde 2018-2019.

Reacties zijn gesloten