Roger Bakker: “Bedrijfsruimtemarkt Almere koelt af, maar kwalitatieve mismatch blijft bestaan”

In gesprek met bedrijfsmakelaar/taxateur Roger Bakker, directeur van Westrhenen Voerman Bedrijfshuisvesting Almere, over de ontwikkelingen op de bedrijfsruimtemarkt in Almere.

De bedrijfsruimtemarkt in Almere deed het de voorgaande jaren erg goed. Hoe staat de markt er nu voor?

De afgelopen jaren zagen we de bedrijfsruimtemarkt in Almere steeds krapper worden. Het aanbod van courante panden droogde in snel tempo op en het was voor bedrijven op geef moment heel moeilijk om een geschikt pand te vinden. In de loop van dit jaar is de markt wel wat afgekoeld. Door de economische groeivertraging zijn bedrijven wat terughoudender geworden bij het kiezen van nieuwe bedrijfshuisvesting. Al zijn er ook sectoren die nog stevig doorgroeien. Ook is het aanbod van bedrijfspanden opgelopen waardoor er meer keuze is. De echte gekte is daarmee wel uit de markt. Dat geldt zeker voor de kopersmarkt. In de afgelopen jaren werden panden nog regelmatig boven de vraagprijs verkocht, maar met de opgelopen rente is de financierbaarheid van panden veel minder haalbaar geworden waardoor de vraag ook veel lager is.

Zijn er binnen de markt nog segmenten die het beter doen dan andere?

We merken dat er nog altijd veel vraag is naar goede, moderne bedrijfspanden van tussen de circa 250 en 1.500 m². Het aanbod in dit segment is beperkt en de panden die worden aangeboden zijn meestal minder geschikt. Kwaliteit speelt bij zoekers naar bedrijfspanden een grote rol. Nieuwbouw is daarom in trek omdat die wel voldoet aan de nieuwste eisen en wensen, ook op het gebied van duurzaamheid. Door de krappe marktsituatie werden de afgelopen jaren ook wel minder courante bedrijfspanden verhuurd of verkocht ondanks dat deze minder goed aansloten bij de wensen. Voor dergelijke panden zien we nu veel minder belangstelling.

Is er daarmee sprake van een mismatch tussen vraag en aanbod?

Zeker voor wat betreft de grotere metrages (vanaf circa 1.000 m²) is er duidelijk behoefte aan meer nieuwbouw. Er worden wel enkele nieuwe panden gerealiseerd maar de verhuurbare units zijn eigenlijk nog iets te klein. Daarin zou wat ons betreft wat meer variatie mogen komen. Een ander segment van de markt waar vraag en aanbod momenteel uiteen lopen is die van de kleinschalige bedrijfsunits. In de afgelopen jaren was hier veel vraag naar wat mede heeft geleid tot veel nieuwbouw. Nu is de vraag duidelijk minder waardoor deze units minder snel worden verhuurd of verkocht.

Wat voor effect heeft de marktvertraging op de huurprijzen in Almere?

Door het beperkte aanbod en de sterke vraag naar bedrijfspanden zijn de huurprijzen sterk opgelopen. Ook door de doorberekening van de forse inflatie in huurcontracten zijn gebruikers meer gaan betalen voor hun bedrijfshuisvesting. Nu de markt wat is afgekoeld, zien we dat de opwaartse druk op de huurprijzen ook afnemen. Maar van een daling is zeker geen sprake, eerder van een stabilisatie op de huidige niveaus.

Wat zijn je verwachtingen voor de bedrijfsruimtemarkt voor de komende jaren?

Tenzij er een diepe recessie komt verwachten we dat de markt op de korte termijn stabiel blijft. Na dit tijdelijke dipje zal de vraag naar bedrijfspanden in Almere de komende jaren zeker weer verder aantrekken. De stad zal namelijk nog fors doorgroeien en de centrale ligging in Nederland is een duidelijk pluspunt voor ondernemers. We spreken ook veel bedrijven in de omliggende regio’s die juist in Almere op zoek zijn naar nieuwe huisvesting omdat er in de eigen regio geen ruimte is voor uitbreiding. Maar ook in Almere is steeds minder grondaanbod voor nieuwbouw beschikbaar. De gemeente zou wat ons betreft  de opties voor nieuwbouw kunnen verruimen zodat we beter aan de toekomstige vraag van bedrijven kunnen voldoen.

Wilt u een bedrijfspand huren, verhuren, kopen, verkopen of laten taxeren? Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie over onze dienstverlening. Bel: 036-5383222 of mail naar info@vanwestrhenen-bog.nl

Reacties zijn gesloten