“Match van vraag en aanbod is maatwerk”

roger-bakker

Interview Van Westrhenen Bedrijfshuisvesting in Almere Dichtbij 2-9-2015

Roger Bakker van Van Westrhenen Bedrijfshuisvesting: ‘Wij begeleiden dagelijks bedrijven en organisaties die om uiteenlopende redenen op zoek zijn naar nieuwe bedrijfshuisvesting.

Voordat we op zoek gaan naar een nieuw pand is het van belang te weten hoe lang het huidige huurcontract nog doorloopt en onder welke voorwaarden het kan worden opgezegd. Daarnaast moet een programma van eisen worden opgesteld, waarin een beeld wordt gevormd van het soort pand dat nodig is, de gewenste indeling van het pand en de meest geschikte locatie.’

Locatiekeuze heel belangrijk

‘Onze ervaring is dat de meeste organisaties wel een goed beeld hebben van de gewenste locatie. Vaak is het bedrijf al op een bepaald terrein gevestigd en wil daar ook blijven. Maar soms zoeken bedrijven juist naar een andere locatie met een betere uitstraling of ruimere parkeermogelijkheden. Toch worden er in het voortraject ook weleens verkeerde keuzes gemaakt. Een bedrijf of instelling waarbij de OV-bereikbaarheid van groot belang is moet bijvoorbeeld niet op Gooise Kant willen zitten, maar dicht bij het NS-station. Is echter voldoende en betaalbare parkeergelegenheid heel belangrijk, dan geldt juist het omgekeerde.’

Naast de locatie zal ook het pand aan de specifieke wensen van de gebruiker moeten voldoen. En dit is volgens Bakker ondanks de huidige situatie van overaanbod niet altijd eenvoudig. ‘Op de kantorenmarkt in Almere is altijd wel een goed match te maken, maar op de bedrijfsruimtemarkt is het soms lastiger. Er wordt weliswaar veel bedrijfsruimte aangeboden maar een perfect passend pand is niet altijd direct voor handen. Probleem bij verouderde bedrijfsruimte is vaak dat de verhouding tussen kantoorruimte en bedrijfsruimte niet gunstig is. Het is belangrijk dat er in Almere nieuwbouw bijkomt die beter aansluit op de veranderde behoeften van bedrijven. In Almere Poort zijn daarvoor veel mogelijkheden. Toch kan bestaande bouw zeker interessant zijn. Als de prijs voor het hele pand goed is dan worden de overtollige kantoormeters die je eigenlijk niet nodig hebt minder belangrijk.’

Maatwerk vraagt soms om creatieve oplossingen

‘Om tot maatwerk te komen gaan we geregeld op zoek naar alternatieven die niet direct voor de hand liggen. Zo kan een pand dat specifiek gemaakt is voor een andere gebruiker soms geschikt gemaakt worden door de functie ervan te veranderen. Zo hebben we laatst een sportschool gehuisvest in een kantoor-/bedrijfspand. Veel hangt daarbij af van hoe flexibel de indeling is, welke uitstraling het bedrijf of organisatie nodig heeft en of de aanrijroutes goed zijn. Zo was het nieuwe pand voor de sportschool juist zeer gunstig gelegen waardoor het een veel grotere klantengroep kan aanspreken.’

Bent u ook op zoek naar een andere bedrijfshuisvesting? Van Westrhenen Bedrijfshuisvesting adviseert u graag bij het bepalen van de ruimtebehoefte, het in kaart brengen van de markt, het selectieproces, de onderhandelingen en de contractvorming. Onze uitdaging is om voor u de juiste match te maken. Neem gerust contact met ons op voor een adviesgesprek.

Roger Bakker RT
Van Westrhenen Bedrijfshuisvesting
bog@vanwestrhenen.nl

Reacties zijn gesloten