Krapte bedrijfsruimtemarkt Flevoland remt opnamecijfers

De markt voor bedrijfsruimte in Flevoland werd in 2023 opnieuw gekenmerkt door krap aanbod en stijgende huurprijzen. In diverse segmenten is nauwelijks nog aanbod beschikbaar. Voor veel bedrijven was het daardoor zeer moeilijk om geschikte bedrijfsruimte te vinden. Dat blijkt uit het Marktrapport kantoorruimte Almere & Bedrijfsruimte Almere, Lelystad en Zeewolde 2022-2023, dat is opgesteld door Van Westrhenen Voerman Bedrijfshuisvesting.

Bedrijfsruimtemarkt Lelystad

Het aanbod van bedrijfsruimte in Lelystad is in de loop van 2022 grotendeels opgedroogd. Aan het einde van het jaar werd nog maar 7.800 m² bestaande bedrijfsruimte aangeboden. Dat is 76% minder dan een jaar eerder. De markt is daarmee zeer krap geworden. Dit heeft dan ook geleid tot een duidelijke afname van het opnamevolume. Zo werd in 2022 in totaal maar 13.300 m² bedrijfsruimte opgenomen. Dat is een halvering ten opzichte van het jaar daarvoor. De huurprijzen stonden door de krappe marktsituatie onder opwaartse druk.

Bedrijfsruimtemarkt Almere

In Almere nam het aanbod van bedrijfsruimte wel toe met 3% tot circa 53.500 m², maar dat kwam vooral door twee grootschalige logistieke panden die aan het aanbod werden toegevoegd. In het de overige segmenten is het aanbod nog altijd zeer krap. Wel bleef de opname met 55.200 m² redelijk op peil ten opzichte van 2021. De opname had nog hoger kunnen uitkomen als er meer courante bedrijfspanden beschikbaar waren geweest. Voor diverse gebruikers kon namelijk niet in de vraag worden voorzien. De huurprijzen voor bedrijven lieten in 2022 een verdere stijging zien.

Bedrijfsruimte Zeewolde

De bedrijfsruimtemarkt in Zeewolde liet een gemengd beeld zien. Zo nam het aanbod met 14% toe ten opzichte van een jaar eerder maar het gaat nog altijd slechts om 5.000 m², verdeeld over 7 panden. Er werd circa 9.100 m² bedrijfsruimte verhuurd of verkocht aan een nieuwe gebruiker. Dat was weliswaar minder dan in 2021 maar het aantal transacties nam wel toe. Vooral in het relatief kleinschalige segment was veel vraag en heeft het aanbod een zeer korte doorlooptijd.

Verwachtingen 2023

Het afgelopen jaar was zeer turbulent door onder meer de oorlog in Oekraïne en de sterk oplopende inflatie en rente. Veel bedrijven zijn geconfronteerd met fors gestegen prijzen voor grondstoffen, energie, lonen en huren. Op de bedrijfsruimtemarkt in Flevoland was daarvan in 2022 echter nog weinig te merken. Ook in 2023 zijn er nog veel onzekerheden. De economie koelt naar verwachting af met mogelijk een recessie als gevolg. In dat geval zullen bedrijven terughoudender worden en kan het aanbod toenemen. De krappe marktsituatie zou daardoor iets meer lucht kunnen krijgen. Ook nieuwbouw kan meer mogelijkheden voor bedrijven bieden maar door de sterk gestegen financieringsrente en bouwkosten is dit voor veel bedrijven op dit moment minder aantrekkelijk geworden. Wij verwachten dat de huurprijzen voor bedrijfsruimte ook in 2023 een verdere stijging laten zien.

Reacties zijn gesloten