“Kopen bedrijfspand wint aan populariteit”

roger-bakker

Interview Van Westrhenen Bedrijfshuisvesting in Almere Dichtbij, 1-5-2015

Niet alleen het vertrouwen van consumenten zit in de lift, ook bij ondernemers is er een stijgend vertrouwen in de economie te zien. Tot die conclusie komt Roger Bakker, directeur Van Westrhenen Bedrijfshuisvesting. ‘Je ziet dat het kopen van een bedrijfspand wint aan populariteit. Dat is echt een trendbreuk. De afgelopen jaren was het meer een huurdersmarkt, waarbij minder risico werd genomen. Nu maken ondernemers eerder een keuze voor koop, er wordt weer geïnvesteerd en geïnnoveerd.’

‘Het gaat nog niet op alle fronten even hard. Bedrijfspanden zijn wel in trek, de markt voor grootschalige kantoren veert echter niet op. En ik denk dat daar de komende tien jaar ook geen verandering in komt. Er staan in Almere veel grote kantoorpanden die niet snel verhuurd of verkocht worden. Huurders en kopers hebben wel interesse in kantoren in de periferie van een centrum. Dat zijn voor ondernemers aantrekkelijke locaties, met voldoende parkeerruimte en klantenstromen.’

Ondernemers zijn dus weer bereid uit te breiden en te innoveren. ‘En dat is lange tijd niet gebeurd. Dit optimisme wordt nog wel getemperd door banken die voorzichtig zijn met kredieten, waarbij bovendien strenge regels worden gehanteerd. Kon je vroeger je bedrijfshypotheek honderd procent financieren, dat is nu maximaal tachtig procent. Bij aankoop van een pand van een miljoen euro moet een ondernemer twee ton eigen geld inbrengen. Op zich betekent dat vertrouwen van de ondernemer zelf, zodat er een financieel gezonde basis is.’

Energielabel steeds belangrijker

Bakker ziet nog een ontwikkeling, waarmee vastgoedeigenaren de komende periode terdege rekening moeten houden: veel panden voldoen niet aan de recente milieueisen en hebben een slecht energielabel. ‘Dat leidt tot verhoging van de energiekosten en daar letten de ondernemers anno 2015 scherp op. Een pand moet geschikt zijn om zo in te trekken, voldoen aan de eisen van deze tijd en energiezuinig zijn. Er zijn al nieuwbouwprojecten, op zich al een unicum omdat er nagenoeg geen nieuwbouw in bedrijfsvastgoed in Almere is, met zonnepanelen op het dak. Deze energieneutrale panden winnen het met voorsprong van de meer gedateerde complexen op bedrijventerreinen als De Vaart en De Steiger. Ingrijpen en renoveren, zodat bij verdere opleving van de economie ook die panden beter verhuurd en verkocht kunnen worden.’

In deze tijd een pand kopen schept vertrouwen bij een ondernemer: vertrouwen in de eigen toekomst maar ook in de economische groei. ‘Advies van een deskundige makelaar die de markt kent is een goede zaak bij het aankopen van bedrijfsonroerend goed. Bent u geïnteresseerd in het huren of kopen van een bedrijfspand of een kantoor? Neem dan gerust contact met ons op.’

Roger Bakker RT
Van Westrhenen Bedrijfshuisvesting
bog@vanwestrhenen.nl

Reacties zijn gesloten