Groeiende vraag naar bedrijfspanden in Almere

De bedrijfsruimtemarkt in Almere zit flink in de lift. Zowel het aantal verhuisbewegingen als de hoeveelheid bedrijfsruimte die werd gekocht of gehuurd nam fors toe. Op bescheiden schaal is ook weer nieuwbouw te bespeuren, veelal als uitbreiding van de bestaande bedrijfshuisvesting. Tegelijkertijd nam het aanbod af en lieten de huurprijzen een lichte stijging zien.
Uit het onderzoek naar de markt voor bedrijfsruimte in Almere, dat halfjaarlijks door Van Westrhenen Voerman Bedrijfshuisvesting wordt uitgevoerd, blijkt dat in het eerste halfjaar van 2018 in totaal 70.000 m² bedrijfsruimte werd opgenomen. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder. Ook het aantal transacties verdubbelde.
Bedrijven in de sectoren groothandel en logistiek waren goed voor de helft van de opname. Grootste transactie betrof de verhuur van een grootschalig logistiek pand aan horecagroothandel Hocras op Gooise Poort/Kant. Maar ook Lis Logistics, All4trade en Mascot Online stuwden het opnamecijfer. Positief voor Almere is dat er diverse bedrijven waren die zich nieuw in de gemeente hebben gevestigd.

Mede door de groeiende vraag naar bedrijfsruimte liet het aanbod een verdere daling zien naar 174.500 m² per medio 2018. Dat is 17% minder dan een jaar eerder. Ook het aantal aangeboden objecten daalde sterk. Het wordt voor bedrijven in Almere daarmee steeds moeilijker om geschikte huisvesting te vinden. Bovendien zijn de courante panden die worden aangeboden snel weg, terwijl wat overblijft niet altijd voldoet aan de eisen van bedrijven.
De sterke vraag en het dalende aanbod hebben uiteraard effect op de huurprijzen, die in de loop van 2018 zijn gestegen. Gemiddeld liggen de huurprijzen momenteel tussen de € 35 en € 80 per m². De hoogste huurprijzen gelden voor de moderne bedrijfspanden op gunstig gelegen locaties. De huurprijzen voor verouderde bedrijfspanden op minder gunstig gelegen bedrijventerreinen liggen aan de onderkant van de bandbreedte.

De huidige marktomstandigheden vragen om een creatieve bedrijfsmakelaar. Omdat het aanbod is gedaald en niet altijd goed aansluit bij de vraag en nieuwbouw vaak te duur is, verbinden wij steeds vaker bedrijven met elkaar die in het pand van de ander wel de gewenste ruimte kunnen vinden. Ook nieuw is dat courante bedrijfspanden momenteel zo sterk in trek zijn dat we soms in staat zijn om deze boven de vraagprijs te verkopen. Bij een aanhoudende economische groei verwachten wij dat deze trends zich in de komende periode verder zullen doorzetten.

Reacties zijn gesloten