Column: Klein en flexibel

Modern meeting room with huge windows with copy space. Black leather chairs and a white table with laptops. 3D rendering. De markt voor kantoorruimte is de laatste jaren sterk veranderd. Een van de meest opvallende trend is de toename van de vraag naar en het aanbod van kleinschalige en flexibele kantoorruimte. Deze verandering komt mede door de explosieve groei van het aantal eenmanszaken en zzp’ers. Volgens berekeningen van het CBS bestaat inmiddels circa 80% van het aantal bedrijfsvestigingen in Nederland uit eenmansbedrijven. In totaal verdubbelde deze groep de afgelopen tien jaar van circa 625.000 naar ruim 1,3 miljoen (+100%). Nederland hoort daarmee ook tot de sterkste groeiers in Europa.

Startende ondernemingen en zzp’ers beginnen vaak vanuit huis en wanneer er groei plaats vindt, is het huren van kantoorruimte de volgende stap. Maar in tegenstelling tot vroeger, toen het heel normaal was om voor vijf jaar een kantoor te huren, vraagt de huidige gebruiker om veel meer flexibiliteit. Zowel de huurtermijn als het te huren oppervlak worden het liefst zo flexibel mogelijk gehouden. Het is dan ook veelal niet meer de verhuurder die bepaalt, maar de huurder.

Maar de vraag naar flexibiliteit binnen de kantorenmarkt is ook veranderd door de komst van de zogenoemde ‘flexibele schil’ bij grotere werkgevers. Dit betekent eenvoudigweg dat de arbeid binnen organisaties wordt geflexibiliseerd. Het voordeel hiervan is dat ondernemers de mogelijkheid hebben om snel in te spelen op veranderingen binnen de markt. Door de flexibilisering van arbeid is de vraag naar flexibele kantoorruimten ook sterk gegroeid.

Ook Almere kent relatief veel kleine bedrijven. Daar staat een omvangrijk aanbod van grootschalige kantoorruimte tegenover. De afgelopen jaren hebben dan ook tal van verhuurders hierop ingespeeld door kleinschaligere ruimten aan te bieden met een kortere looptijd. Enkele voorbeelden daarvan zijn Green Capitol Center, Placestowork, Mac3Park, Almere Offices, Element Offices, TW2A en Business Campus Almere. Recent zijn daar nog Flexizone en MyOffices bijgekomen en het eind is nog niet in zicht.
Uit onze ervaring blijkt overigens dat het aanbieden van kleinschaligheid en flexibiliteit niet automatisch ook meer gebruikers aantrekt. Service, uitstraling, beleving en voorzieningen, gericht op het ontzorgen van gebruikers, blijken belangrijke succesfactoren te zijn bij de verhuur van dergelijke ruimten aan kleinere bedrijven. Hoewel deze concepten uiteraard ook bedrijven aantrekken met meerdere medewerkers, is er nog wel onderscheid. Voor grotere bedrijven is bijvoorbeeld eigen identiteit vaak belangrijker en dit is nou eenmaal makkelijker te realiseren in een (gedeeltelijk) eigen pand dan in een bedrijfsverzamelgebouw.

Roger Bakker
Directeur Van Westrhenen Voerman Bedrijfshuisvesting

Reacties zijn gesloten