Blog Almere Zaken: ‘Alle seinen op groen’

Foto Roger 1 (1)De Nederlandse economie groeit weer volop. Het aantal faillissementen is sterk gedaald, producenten en consumenten hebben er weer vertrouwen in en de werkgelegenheid is fors toegenomen. Toch wil in het in Almere nog niet echt zomeren.

In de nieuwe editie van ons jaarlijkse onderzoeksrapport over de kantoren- en bedrijfsruimtemarkt zijn zeker positieve ontwikkelingen te ontdekken, maar het beeld blijft tegelijkertijd nog wat gemengd. Zo steeg de vraag naar bedrijfsruimte (in vierkante meters) wel, maar liet het aantal transacties een daling zien. En wat de vraag naar kantoorruimte betreft, deze kwam vorig jaar nauwelijks hoger uit dan in 2016. Opvallend is ook dat de vraag vooral gedragen werd door de non-profitsector.

Daling aanbod kantoren door transformaties
Meest gunstige ontwikkeling is wel de daling van het aanbod kantoorruimte als gevolg van transformaties naar woningen en hotels. Toch is er nog altijd sprake van een groot overaanbod aan kantoorruimte. Zowel kwalitatief als kwantitatief is de markt niet in evenwicht. Zo is de vraag vooral kleinschalig (tot 500 m²), maar is het aanbod veelal grootschalig (> 1.000 m²). Om de marktsituatie te verbeteren zal nog meer kantoorruimte getransformeerd moeten worden. Het aantal panden dat geschikt te maken is voor een andere functie wordt echter wel steeds kleiner.
Een positieve ontwikkeling is dat de werkgelegenheid in Almere bij bestaande bedrijven is gegroeid. Maar voor meer impact op de kantorenmarkt is de komst van bedrijven van buiten Almere noodzakelijk. De laatste tijd heeft de stad echter diverse grote kantoorgebruikers zien vertrekken. Wellicht dat de steeds krapper wordende marktsituatie in Amsterdam op termijn uitkomst kan gaan bieden. Zo kan Almere weer een overloopfunctie gaan vervullen voor bedrijven die in de hoofdstad geen geschikte of betaalbare kantoorruimte kunnen vinden.

Mismatch op bedrijfsruimtemarkt
Op bedrijfsruimtemarkt is het overaanbod minder groot maar ook hier sluit de vraag niet altijd goed aan bij het aanbod. Zo zien wij een groeiende vraag van bedrijven naar nieuwbouw. De relatief hoge grondprijzen in Almere zijn echter een serieuze hindernis. Nieuwbouw is vaak veel duurder dan bestaande bouw en financiering is dan een moeilijk verhaal. Op die manier prijst Almere zich uit de markt.
Toch zien we 2018 met vertrouwen tegemoet. Economisch staan alle seinen op groen. Wij verwachten dan ook een groeiende vraag naar kantoor- en bedrijfsruimte in Almere, waardoor ook het aanbod verder af zal nemen. Laten we er met elkaar voor zorgen dat dit jaar ook in Almere de zon echt doorbreekt.

Roger Bakker
Van Westrhenen Voerman Bedrijfshuisvesting (kantoor Almere)
Randstad 20-25
1314 BB Almere

Dit artikel is gepubliceerd in Almere Zaken (februari 2018)

Reacties zijn gesloten