Blog Almere Zaken mei 2018: ‘Duurzaamheid loont!’

Foto Roger 1 (1)Ik hoor het ondernemers regelmatig zeggen: ‘Duurzaamheid is allemaal leuk en aardig, maar het kost vooral veel geld.’ Dat is jammer want met het verduurzamen van vastgoed zijn juist veel voordelen te behalen, in meerdere opzichten. Dat geldt zowel voor beleggers, eigenaar-gebruikers als voor huurders van bedrijfsonroerend goed.

Meest voor de hand liggend is het doen van investeringen om het pand energiezuiniger te maken. Wij maken geregeld QuickScans voor pandeigenaren en dan blijkt vaak al snel dat met enkele relatief eenvoudige ingrepen, zoals het aanbrengen van led verlichting, een warmtepomp of zonnecollectoren, voordeel behaald kan worden. Dat vergt inderdaad eerst een investering maar deze verdient zich ook weer terug. De huurder is namelijk goedkoper uit qua energielasten en is vaak bereid daarvoor een hogere huurprijs te betalen. Bovendien verhoogt het de waarde van het pand. Banken hebben dan ook steeds meer aandacht voor duurzaamheid van vastgoed, wat gevolgen heeft voor de financiering van vastgoed.

Maar ook indirect heeft verduurzaming veel voordelen. Zo blijkt uit recent onderzoek van de World Green Building Council (WGBC), de netwerkorganisatie die wereldwijd duurzaam vastgoed stimuleert, dat met simpele maatregelen duurzame gebouwen het comfort en de gezondheid van gebruikers aanzienlijk verbeteren. Op lange termijn levert dit rendement op voor werkgevers, doordat de productiviteit van werknemers stijgt en het ziekteverzuim daalt. De waarde van een werkplek zit dus niet alleen in de stenen, maar ook in de mensen die erin werken.
Investeren in duurzaamheid levert ook aan het einde van de levenscyclus van het gebouw voordelen op. Door met duurzame en recyclebare materialen te werken wordt de restwaarde namelijk hoger. Een positieve ontwikkeling in dit opzicht is de oprichting van het Madaster, waarbij het gebouw tot in detail kan worden vastgelegd. Vastgoedeigenaren hebben daarmee veel meer inzicht in de gebruikte materialen. Hergebruik van materialen, het minimaliseren van afval en het besparen van kosten op het gebruik van materialen wordt op die manier veel eenvoudiger.

Een andere manier om nog naar duurzaamheid te kijken is naar het voortgezet gebruik van bestaand vastgoed. Door overbodig, leegstaand vastgoed te transformeren naar functies waarnaar wel vraag is, wordt sloop overbodig en kan een gebouw een nieuwe toekomst krijgen. Ook in Almere, dat kampt met hoge leegstand van kantoorruimte, worden momenteel diverse leegstaande panden omgezet naar wonen of hotelruimte. Als die herontwikkeling ook nog op een duurzame manier wordt uitgevoerd, snijdt het mes aan twee kanten. De tijd om duurzaamheid vooral als kostenpost te zien is wat ons betreft voorbij. Beter is het om naar de kansen te kijken. En dat moet ondernemers toch zeker aanspreken.

Roger Bakker
Van Westrhenen Voerman Bedrijfshuisvesting
Randstad 20-25
1314 BB Almere
www.vanwestrhenen-bog.nl
bog@vanwestrhenen.nl

Reacties zijn gesloten