Bedrijfsruimtemarkt Flevoland opnieuw krapper geworden

6200190_marktrapport_2021_2022_v6De markt voor bedrijfsruimte in Flevoland is in 2021 zeer krap geworden. Zowel in Almere, Lelystad als Zeewolde daalde het aanbod sterk. In diverse segmenten is nauwelijks nog aanbod beschikbaar. Ook de vraag naar bedrijfsruimte liet afgelopen jaar een positief beeld zien. De huurprijzen zijn daardoor verder opgelopen. Dat blijkt uit het Marktrapport kantoorruimte Almere & Bedrijfsruimte Almere, Lelystad en Zeewolde 2021-2022, dat is opgesteld door Van Westrhenen Voerman Bedrijfshuisvesting.

Bedrijfsruimtemarkt Almere
Net als in voorgaande jaren liet ook 2021 een sterke daling van het aanbod van bedrijfsruimte in Almere zien. Aan het einde van 2021 werd nog circa 53.500 m² aangeboden (vanaf 500 m²). Dat is 27% minder dan een jaar eerder (73.100 m²). Het aantal aangeboden objecten daalde ook sterk van 29 naar 16. Het aanbodniveau in Almere is daarmee nog nooit zo krap geweest. Ook de vraag naar bedrijfspanden liet een positief beeld zien met een totale opname van circa 57.000 m², verdeeld over 30 transacties. Dat was weliswaar minder dan in 2020 maar dat cijfer werd voor een groot deel gestuwd door een drietal grootschalige transacties van nieuwbouwontwikkelingen. Het aantal transacties was in 2021 zelfs iets hoger dan in 2020. De totale opname was in 2021 waarschijnlijk hoger uitgekomen als er meer courante bedrijfspanden direct of op korte termijn bedrijven konden worden betrokken. Door de sterke vraag en het afgenomen aanbod steeg de gemiddeld gerealiseerde huurprijs in Almere naar € 64 per m² per jaar.

Aanbod en opname bedrijfsruimte Almere

Bedrijfsruimtemarkt Lelystad
Net als in Almere werd ook het aanbod van bedrijfsruimte in Lelystad in 2021 flink uitgedund. Aan het einde van het jaar werd nog maar circa 32.200 m² aangeboden, verdeeld over 18 panden. Dat is 44% minder dan een jaar eerder toen het aanbod uit kwam op circa 58.000 m², verdeeld over 32 panden. De daling van het aanbod kwam vooral door een sterke vraag naar bedrijfsruimte. In totaal werd in 2021 circa 26.400 m² bedrijfsruimte (vanaf 200 m²) verkocht of verhuurd aan een gebruiker. Dat was 42% meer dan in 2020 toen de opname uit kwam op 18.600 m². Het aantal transacties bleef met 30 wel ongeveer gelijk. De huurprijzen lieten op alle locaties een stijging zien. De gemiddelde prijs kwam in 2021 uit op € 61 per m².

Bedrijfsruimte Zeewolde
De opname van bedrijfsruimte in Zeewolde liet in 2021 een forse stijging zien. In totaal werd ruim 28.000 m² verkocht of verhuur een aan nieuwe gebruiker. Dat was veel meer dan in 2020 toen circa 8.000 m² werd opgenomen. Het aanbod van bedrijfsruimte is daardoor in de loop van 2021 bijna volledig opgedroogd. Zo werd aan het einde van het jaar nog maar 4.400 m² bedrijfsruimte (vanaf 200 m²) aangeboden, verdeeld over 5 panden. De gemiddelde huurprijs steeg in 2021 naar € 56 per m².

Kantorenmarkt Almere
De vraag naar kantoorruimte in Almere bleef in 2021 achter bij het jaar daarvoor. Onzekerheid over het toekomstig ruimtegebruik in verband met thuiswerken zorgt voor terughoudendheid bij kantoorgebruikers. Vooral vanuit de commerciële sector was nauwelijks vraag naar kantoorruimte boven de 200 m². Ondertussen loopt het aanbod van kantoorruimte wel gestaag terug, al is de marktsituatie nog altijd zeer ruim. De huurprijzen hebben daardoor een gelijkblijvend resultaat laten zien.

Verwachtingen 2022
De economische vooruitzichten voor de Nederlandse economie zijn gunstig. De vraag naar bedrijfspanden in Flevoland blijft daardoor naar verwachting ook in 2022 sterk. Het aanbod van courante bedrijfspanden is echter schaars geworden. Bedrijven die willen verplaatsen of uitbreiden hebben steeds minder mogelijkheden, waardoor de opname wordt geremd. Nieuwbouw van bedrijfspanden en herontwikkeling van verouderde panden kan de markt meer lucht geven. Door de sterke vraag en het beperkte aanbod zullen de huurprijzen ook in 2022 naar verwachting een stijging laten zien. De vraag naar kantoorruimte in Almere blijft ook in 2022 naar verwachting op vrij laag niveau. Het grootste deel van de vraag is bovendien kleinschalig waardoor het aanbod maar in beperkte mate zal afnemen. Mogelijk ontstaat meer verhuisdynamiek wanneer de coronapandemie ten einde komt. De huurprijzen laten naar verwachting in 2022 een stabiel beeld zien.

Meer lezen over de marktontwikkelingen in Flevoland? Om het volledige rapport te ontvangen kunt u een mail sturen naar: info@vanwestrhenen-bog.nl

Reacties zijn gesloten