Aanbod bedrijfspanden in Almere opnieuw sterk gedaald

Marktrapport kantorenmarkt Almere en bedrijfsruimtemarkt Almere, Lelystad en Zeewolde 2020-2021Het aanbod van bedrijfsruimte in Almere is in 2020 opnieuw sterk gedaald. Het is daarmee voor bedrijven steeds moeilijker geworden om geschikte bedrijfshuisvesting te vinden. Vooral door de verhuur van nieuwbouwontwikkelingen kwam de opname in 2020 toch fors hoger uit dan in het jaar daarvoor. Alleen in Lelystad bleef de opname achter bij 2019 maar dat kwam vooral doordat er minder grootschalige transacties werden geregistreerd. Zowel in Almere als Lelystad stegen de huurprijzen voor bedrijfsruimte. Dat blijkt uit het Marktrapport kantoorruimte Almere & Bedrijfsruimte Almere, Lelystad en Zeewolde 2020-2021, dat is opgesteld door Van Westrhenen Voerman Bedrijfshuisvesting.Bedrijfsruimtemarkt Almere
De dalende trend van het aanbod van de laatste jaren heeft zich ook in 2020 doorgezet. Eind 2020 werd in totaal circa 73.100 m² bedrijfsruimte aangeboden. Dat is 20% minder dan een jaar eerder. Het aantal aangeboden objecten (vanaf 500 m²) daalde ook sterk van 39 naar 29. Door de daling van het aanbod is de markt in alle segmenten krap geworden. Tegelijkertijd was in 2020 sprake van een sterke vraag naar bedrijfsruimte. In totaal werd in 2020 circa 120.400 m² verhuurd of verkocht aan een nieuwe gebruiker. Dat is veel meer dan in 2019 toen circa 68.300 m² werd opgenomen. Het cijfer werd voor een belangrijk deel gestuwd door een drietal nieuwbouwontwikkelingen op bedrijventerrein Stichtse Kant in Almere. Samen waren deze goed voor 87.000 m² (ofwel 72%) van de totale opname. Door de sterke vraag en het afgenomen aanbod steeg de gemiddeld gerealiseerde huurprijs in Almere naar € 63 per m² per jaar.
aanbod en opname bedrijfsruimte almere
Kantorenmarkt Almere
De markt voor kantoren in Almere heeft in 2020 een gemengd beeld laten zien. Opvallend is dat de opname met circa 15.000 m² zelfs iets hoger uitkwam dan in het jaar daarvoor (circa 14.500 m²). Diverse bedrijven stelden hun verhuisbeslissingen (tijdelijk) uit als gevolg van de onzekerheden rond de coronacrisis maar er zijn ook diverse kantoorgebruikers geweest die vertrouwen hebben laten zien in de toekomst en kozen voor een andere, en vaak zelfs ruimere, huisvesting. De vraag bleef echter voor het grootste deel kleinschalig waardoor het aanbodniveau niet is gedaald en met ruim 130.000 m² nog altijd zeer hoog is.

Bedrijfsruimtemarkt Lelystad
De markt voor bedrijfsruimte in Lelystad liet in 2020 veel vraag zien naar bedrijfspanden tot circa 1.000 m². De opname kwam in dit segment ook hoger uit dan in 2019. Bij grootschaligere panden bleef de vraag wel achter bij vorig jaar waardoor de totale opname in Lelystad met 18.600 m² veel lager was dan in 2019 (circa 56.000 m²). Mede daardoor bleef ook het aanbodniveau met circa 56.000 m² onveranderd ten opzichte van een jaar eerder. De gemiddeld gerealiseerde huurprijs voor bedrijfsruimte in Lelystad steeg in 2020 naar circa € 55 per m² per jaar.

Bedrijfsruimte Zeewolde
De markt voor verhuur en verkoop van bedrijfspanden in Zeewolde liet in 2020 een dynamischer beeld zien dan in het jaar daarvoor. Het aanbod liep door een nieuwbouwontwikkeling op risico sterk op tot 30.300 m² maar het aantal aangeboden objecten (vanaf 200 m²) daalde van 12 naar 9. De markt is daarmee nog altijd zeer krap. Er was ook duidelijk meer vraag naar bedrijfsruimte dan in 2019. In totaal werd circa 8.000 m² verhuurd of verkocht aan een nieuwe gebruiker (2019: circa 3.500 m²). De gerealiseerde huurprijzen lagen in een bandbreedte van € 33 tot € 69 per m² (gemiddeld: € 48 per m²).

Verwachtingen 2021
De markt voor bedrijfsruimte en kantoren in Flevoland heeft de coronacrisis in 2020 goed doorstaan. Wij verwachten dat dit ook in 2021 het geval zal zijn, al zijn de onzekerheden rond de ontwikkeling van de pandemie en de economische gevolgen van de overheidsmaatregelen nog altijd groot. De bedrijfsruimtemarkt is in diverse segmenten krap geworden wat een remmende werking zal hebben op de opnamecijfers en zorgt voor opwaartse druk op de huurprijzen. Voor de kantorenmarkt verwachten wij dat in ieder geval in de eerste helft van dit jaar de vraag achterblijft. Daarna kan herstel plaatsvinden al is nog onduidelijk welke invloed thuiswerken gaat hebben op de ruimtebehoefte van kantoorgebruikers op de langere termijn.

Meer weten? Lees hier: Marktrapport kantorenmarkt Almere en bedrijfsruimtemarkt Almere, Lelystad en Zeewolde 2020-2021.

Reacties zijn gesloten