Marktrapport bedrijfsruimte en kantoorruimte Almere 2015

Marktrapport bedrijfsruimte en kantoorruimte Almere 2015 Van Westrhenen BedrijfshuisvestingVraag en aanbod op de bedrijfsruimte- en kantorenmarkt in Almere zijn in 2015 verder uit balans geraakt. Dat blijkt uit het Marktrapport bedrijfsruimte en kantoorruimte Almere 2015 dat is opgesteld door Van Westrhenen Bedrijfshuisvesting. Een groeiend deel van het aanbod betreft namelijk grootschalige panden, terwijl de vraag van bedrijven en instellingen zich vooral begeeft in het kleinschaligere segment tot circa 1.000 m². Door het gebrek aan evenwicht staan de huurprijzen nog altijd onder druk. 

Uit het onderzoek blijkt dat de bedrijfsruimtemarkt en kantorenmarkt in 2015 een tegengestelde ontwikkeling lieten zien, zowel ten opzichte van elkaar als ten opzichte van vorig jaar. Zo kende de bedrijfsruimtemarkt in vergelijking met 2014 een wat teleurstellend jaar. Vooral de opname bleef duidelijk achter, terwijl het aanbod opnieuw toenam. Daarbij moet wel onderscheid worden gemaakt tussen kleinere en grotere bedrijfsobjecten. De markt voor bedrijfsruimten tot 1.000 m² liet namelijk wel een positief beeld zien.

Bedrijfsruimtemarkt Almere

Het aanbod van bedrijfsruimte in Almere nam in 2015 toe tot 238.000 m² (+10%). Deze stijging werd vooral veroorzaakt door enkele grotere bedrijfsverplaatsingen en faillissementen. Er was dan ook vooral in het segment tussen de 5.000 en 10.000 m² sprake van een sterke aanbodstijging. Bij de kleinere metrages was sprake van een daling of lichte stijging. Tegelijkertijd liet de opname van bedrijfsruimte in Almere in 2015 een sterke daling zien tot 33.000 m² (-64%). Ook hier viel op dat bij de metrages tot 1.000 m²  juist sprake was van een hogere opname dan in 2014 (+9%). Door het ruime aanbod van bedrijfsruimte en de matige vraag van gebruikers staan de huurprijzen in Almere nog altijd onder druk. Gemiddeld liggen de huurprijzen in Almere tussen de € 25 en € 65 per m². Bij moderne bedrijfspanden op gunstig gelegen locaties is wel sprake van stabilisatie van de huurprijzen.

Kantorenmarkt Almere

De kantorenmarkt deed het duidelijk beter dan in het jaar daarvoor. De opname (+13% naar 18.000 m²) en het aantal transacties (+30%) stegen en het aanbod liet een daling (-4% naar 211.500 m²) zien. Toch moet de kantorenmarkt in Almere nog altijd als zeer ruim worden beschouwd. Bijna een derde van de totale voorraad kantoorruimte in Almere wordt voor verhuur of verkoop aangeboden. Vooral in het centrum-/stationsgebied is veel leegstand. Bovendien betreft het veelal grootschalig aanbod, terwijl de vraag naar kantoorruimte in Almere zich vooral begeeft in de categorie tot 1.000 m². De huurprijzen staan over het algemeen daardoor nog altijd onder druk. Zo daalde de gemiddeld gerealiseerde huurprijs in 2015 naar € 97 per m² per jaar. Voor goede panden op gunstige locaties lijkt wel sprake te zijn van een stabilisatie van de huurprijzen.

Verwachtingen

Bij een voortdurend economisch herstel wordt door Van Westrhenen Bedrijfshuisvesting in 2016 een verbetering van vraag naar kantoor- en bedrijfsruimte verwacht waardoor huurprijzen ook kunnen stabiliseren. De mismatch tussen het grootschalige aanbod en de over het algemeen kleinschaligere vraag zal echter niet snel door de markt worden opgelost, verwacht Roger Bakker, directeur Van Westrhenen Bedrijfshuisvesting. “Wil die situatie veranderen dan zal Almere meer grote gebruikers van buiten de gemeente moeten aantrekken en moet de werkgelegenheid in Almere sterk gaan groeien. Maar een deel van de oplossing zal ook moeten komen van sloop, herontwikkeling en waar mogelijk transformatie van incourante panden naar bijvoorbeeld woningen.”

Rapport downloaden of opvragen

U kunt het rapport downloaden via: www.vanwestrhenen-bog.nl/downloads of opvragen per mail via: bog@vanwestrhenen.nl

Reacties zijn gesloten