• De Hoekman / Basistype A

  € 2.000,= korting voor snelle beslissers! De 10 appartementen van basistype A liggen op de hoek waardoor je veel lichtinval...
  Lees verder

  Koopprijs: € 114.800,- t/m € 129.800,-
 • De Hoekman / Basistype B

  € 2.000,= korting voor snelle beslissers! De 15 appartementen van basistype B zijn de tussenappartementen. Bepaal zelf hoe je appartement...
  Lees verder

  Koopprijs: € 109.800,- t/m € 113.800,-
 • De Hoekman / Basistype C

  € 2.000,= korting voor snelle beslissers! De 10 appartementen van basistype C kunnen uit een tussenappartement of een hoekappartement bestaan....
  Lees verder

  Koopprijs: € 116.800,- t/m € 123.800,-
 • De Hoekman / Basistype D

  € 2.000,= korting voor snelle beslissers! De 5 appartementen van basistype D liggen op de hoek aan de westkant. Bepaal...
  Lees verder

  Koopprijs: € 122.800,- t/m € 126.800,-
 • Het Behouden Huys II / Het Behouden Huys II

  Het Behouden Huys II / Het Behouden Huys

  DE EERSTE FASE IS SUCCESVOL VERKOCHT, EN START NU DE VERKOOP VAN DE TWEEDE FASE MET NOG 10 WONINGEN. 10...
  Lees verder

  Koopprijs: € 279.000,- t/m € 279.000,-
 • Hoekmanstraat 3 / Type 1

  Hoekmanstraat 3 / Type 1

  Nog maar 2 woningen in fase 3 beschikbaar, de bouwvergunning is er al en passeren kan zeker nog dit jaar!...
  Lees verder

  Koopprijs: € 115.000,- t/m € 150.000,-
 • Blog Almere Zaken mei 2018: ‘Duurzaamheid loont!’

  Foto Roger 1 (1)Ik hoor het ondernemers regelmatig zeggen: ‘Duurzaamheid is allemaal leuk en aardig, maar het kost vooral veel geld.’ Dat is jammer want met het verduurzamen van vastgoed zijn juist veel voordelen te behalen, in meerdere opzichten. Dat geldt zowel voor beleggers, eigenaar-gebruikers als voor huurders van bedrijfsonroerend goed.

  Meest voor de hand liggend is het doen van investeringen om het pand energiezuiniger te maken. Wij maken geregeld QuickScans voor pandeigenaren en dan blijkt vaak al snel dat met enkele relatief eenvoudige ingrepen, zoals het aanbrengen van led verlichting, een warmtepomp of zonnecollectoren, voordeel behaald kan worden. Dat vergt inderdaad eerst een investering maar deze verdient zich ook weer terug. De huurder is namelijk goedkoper uit qua energielasten en is vaak bereid daarvoor een hogere huurprijs te betalen. Bovendien verhoogt het de waarde van het pand. Banken hebben dan ook steeds meer aandacht voor duurzaamheid van vastgoed, wat gevolgen heeft voor de financiering van vastgoed.

  Maar ook indirect heeft verduurzaming veel voordelen. Zo blijkt uit recent onderzoek van de World Green Building Council (WGBC), de netwerkorganisatie die wereldwijd duurzaam vastgoed stimuleert, dat met simpele maatregelen duurzame gebouwen het comfort en de gezondheid van gebruikers aanzienlijk verbeteren. Op lange termijn levert dit rendement op voor werkgevers, doordat de productiviteit van werknemers stijgt en het ziekteverzuim daalt. De waarde van een werkplek zit dus niet alleen in de stenen, maar ook in de mensen die erin werken.
  Investeren in duurzaamheid levert ook aan het einde van de levenscyclus van het gebouw voordelen op. Door met duurzame en recyclebare materialen te werken wordt de restwaarde namelijk hoger. Een positieve ontwikkeling in dit opzicht is de oprichting van het Madaster, waarbij het gebouw tot in detail kan worden vastgelegd. Vastgoedeigenaren hebben daarmee veel meer inzicht in de gebruikte materialen. Hergebruik van materialen, het minimaliseren van afval en het besparen van kosten op het gebruik van materialen wordt op die manier veel eenvoudiger.

  Een andere manier om nog naar duurzaamheid te kijken is naar het voortgezet gebruik van bestaand vastgoed. Door overbodig, leegstaand vastgoed te transformeren naar functies waarnaar wel vraag is, wordt sloop overbodig en kan een gebouw een nieuwe toekomst krijgen. Ook in Almere, dat kampt met hoge leegstand van kantoorruimte, worden momenteel diverse leegstaande panden omgezet naar wonen of hotelruimte. Als die herontwikkeling ook nog op een duurzame manier wordt uitgevoerd, snijdt het mes aan twee kanten. De tijd om duurzaamheid vooral als kostenpost te zien is wat ons betreft voorbij. Beter is het om naar de kansen te kijken. En dat moet ondernemers toch zeker aanspreken.

  Roger Bakker
  Van Westrhenen Voerman Bedrijfshuisvesting
  Randstad 20-25
  1314 BB Almere
  www.vanwestrhenen-bog.nl
  bog@vanwestrhenen.nl

  Blog Almere Zaken: ‘Alle seinen op groen’

  Foto Roger 1 (1)De Nederlandse economie groeit weer volop. Het aantal faillissementen is sterk gedaald, producenten en consumenten hebben er weer vertrouwen in en de werkgelegenheid is fors toegenomen. Toch wil in het in Almere nog niet echt zomeren.

  In de nieuwe editie van ons jaarlijkse onderzoeksrapport over de kantoren- en bedrijfsruimtemarkt zijn zeker positieve ontwikkelingen te ontdekken, maar het beeld blijft tegelijkertijd nog wat gemengd. Zo steeg de vraag naar bedrijfsruimte (in vierkante meters) wel, maar liet het aantal transacties een daling zien. En wat de vraag naar kantoorruimte betreft, deze kwam vorig jaar nauwelijks hoger uit dan in 2016. Opvallend is ook dat de vraag vooral gedragen werd door de non-profitsector.

  Daling aanbod kantoren door transformaties
  Meest gunstige ontwikkeling is wel de daling van het aanbod kantoorruimte als gevolg van transformaties naar woningen en hotels. Toch is er nog altijd sprake van een groot overaanbod aan kantoorruimte. Zowel kwalitatief als kwantitatief is de markt niet in evenwicht. Zo is de vraag vooral kleinschalig (tot 500 m²), maar is het aanbod veelal grootschalig (> 1.000 m²). Om de marktsituatie te verbeteren zal nog meer kantoorruimte getransformeerd moeten worden. Het aantal panden dat geschikt te maken is voor een andere functie wordt echter wel steeds kleiner.
  Een positieve ontwikkeling is dat de werkgelegenheid in Almere bij bestaande bedrijven is gegroeid. Maar voor meer impact op de kantorenmarkt is de komst van bedrijven van buiten Almere noodzakelijk. De laatste tijd heeft de stad echter diverse grote kantoorgebruikers zien vertrekken. Wellicht dat de steeds krapper wordende marktsituatie in Amsterdam op termijn uitkomst kan gaan bieden. Zo kan Almere weer een overloopfunctie gaan vervullen voor bedrijven die in de hoofdstad geen geschikte of betaalbare kantoorruimte kunnen vinden.

  Mismatch op bedrijfsruimtemarkt
  Op bedrijfsruimtemarkt is het overaanbod minder groot maar ook hier sluit de vraag niet altijd goed aan bij het aanbod. Zo zien wij een groeiende vraag van bedrijven naar nieuwbouw. De relatief hoge grondprijzen in Almere zijn echter een serieuze hindernis. Nieuwbouw is vaak veel duurder dan bestaande bouw en financiering is dan een moeilijk verhaal. Op die manier prijst Almere zich uit de markt.
  Toch zien we 2018 met vertrouwen tegemoet. Economisch staan alle seinen op groen. Wij verwachten dan ook een groeiende vraag naar kantoor- en bedrijfsruimte in Almere, waardoor ook het aanbod verder af zal nemen. Laten we er met elkaar voor zorgen dat dit jaar ook in Almere de zon echt doorbreekt.

  Roger Bakker
  Van Westrhenen Voerman Bedrijfshuisvesting (kantoor Almere)
  Randstad 20-25
  1314 BB Almere

  Dit artikel is gepubliceerd in Almere Zaken (februari 2018)

  Forse daling aanbod kantoorruimte Almere door transformaties

  Marktrapport bedrijfsruimte en kantoorruimte Almere en bedrijfsruimte Lelystad en Zeewolde 2017-2018Het aanbod van kantoorruimte in Almere is in 2017 sterk afgenomen. Dit komt vooral door de transformatie van kantoorruimte naar hotels en woningen. De opname liet in 2017 een lichte stijging zien. De vraag naar bedrijfsruimte steeg in Almere wel maar in Lelystad en Zeewolde niet. Dat blijkt uit het Marktrapport bedrijfsruimte en kantoorruimte Almere & Bedrijfsruimte Lelystad en Zeewolde 2017-2018, dat is opgesteld door Van Westrhenen Voerman Bedrijfshuisvesting.


  Het aanbod van kantoorruimte in Almere liet in 2017 een forse daling zien. Aan het einde van het jaar werd in totaal 163.500 m² kantoorruimte aangeboden. Dat is 22% minder dan een jaar eerder. Het aantal aangeboden objecten nam ook sterk af tot 116 (was 137). De daling van het aanbod komt in de eerste plaats door de transformatie van kantoorruimte naar hotelruimte of woningen (of plannen daartoe). In totaal ging het daarbij in 2017 om circa 32.000 m². Het betreft panden in het centrum-/stationsgebied. Ondanks de daling van het aanbod wordt nog altijd circa 28% van de kantorenvoorraad in Almere voor verhuur of verkoop aangeboden.
  grafiek2
  De vraag naar kantoorruimte kwam in 2017 circa 3% hoger uit dan in 2016. In totaal werd circa 16.800 m² opgenomen. Het grootste deel van de vraag betreft relatief kleinschalige kantoorruimte (tot 500 m²). Bijna de helft van de opname in 2017 kwam voor rekening van instellingen in de non-profitsector (vooral de gezondheidszorg en het onderwijs). De huurprijzen voor kantoorruimte lieten een lichte stijging zien. Gemiddeld liggen de huurprijzen voor kantoorruimte in Almere tussen de € 75 en € 135 per m².
  Gemengd beeld bedrijfsruimtemarkt

  De opname van bedrijfsruimte in Almere kwam in 2017 veel hoger uit dan in het jaar daarvoor. In totaal werd circa 56.000 m² bedrijfsruimte verkocht of verhuurd aan een nieuwe gebruiker. Dat is 37% meer dan in 2016. Het aantal transacties bleef wel iets achter. Het aanbod van bedrijfsruimte nam met 7% af. Aan het einde van 2017 werd in totaal circa 206.000 m² bedrijfsruimte aangeboden. De hogere vraag en de daling van het aanbod hebben in 2017 geleid tot hogere huurprijzen voor bedrijfsruimte in Almere. Gemiddeld liggen de huurprijzen voor bedrijfsruimte tussen de € 29 en € 79 per m².
  grafiek 1
  In Lelystad en Zeewolde werd in 2017 juist een lagere opname dan in 2016 geregistreerd. Zo kwam de opname in Lelystad met 22.600 m² circa 18% lager uit. Tegelijkertijd liep het aanbod met 4% op tot bijna 80.000 m². De huurprijzen lieten in Lelystad een lichte daling zien. Ook Zeewolde noteerde met circa 5.600 m² in 2017 een lagere opname dan in 2016 (-15%), maar hier daalde het aanbod wel sterk tot circa 8.500 m² (-37%). De huurprijzen lagen hier in 2017 iets lager dan in 2016.

  Verwachtingen
  De gunstige economische vooruitzichten zullen naar verwachting ook in Flevoland leiden tot een toename van de vraag naar kantoor- en bedrijfsruimte. Het aanbod kan daardoor (en door nieuwe transformaties) verder afnemen en de huurprijzen zullen licht stijgen. De verbeterde bereikbaarheid, de steeds krapper wordende marktsituatie in Amsterdam, de ontwikkeling van Lelystad Airport en de relatief gunstige prijsniveaus maken Flevoland aantrekkelijk voor de vestiging van nieuwe bedrijven.

  Meer weten? Lees hier Marktrapport bedrijfsruimte en kantoorruimte Almere en bedrijfsruimte Lelystad en Zeewolde 2017-2018 het volledige rapport.