Interview Roger Bakker: “Taxeren blijft lokaal maatwerk”

Foto bij artikel taxaties - kopieOnder invloed van internationale regelgeving zijn de eisen die banken stellen aan taxaties de laatste jaren sterk veranderd. De kwaliteit van taxaties is daardoor verbeterd, al moet er wel voor gewaakt worden dat de waarderingsmodellen niet de overhand krijgen. ” Taxeren blijft lokaal maatwerk”.

Roger Bakker, directeur Van Westrhenen Bedrijfshuisvesting: “Jaarlijks taxeren wij veel bedrijfs- en kantoorpanden voor zowel financiers als eigenaren van vastgoed. Vooral voor banken die de marktwaarde van een pand willen weten voeren wij veel taxaties uit. De eisen die zij stellen aan taxaties zijn de laatste jaren sterk veranderd. Uniforme internationale taxatiestandaarden als de European Valuation Standards (EVS) en de International Valuation Standards (IVS) worden steeds belangrijker voor de Nederlandse taxateurs van commercieel vastgoed. Beroepsorganisaties, zoals de NVM en het centrale register voor vastgoedtaxateurs NRVT, conformeren zich ook aan die nieuwe regels.”

“Dit heeft er voor gezorgd dat de kwaliteit en frequentie van de taxaties sterk is verhoogd, al wil ik daar ook een kanttekening bij maken. Het risico is namelijk dat de door banken gehanteerde waarderingsmodellen de overhand krijgen. Hierin moet wel flexibiliteit worden ingebouwd omdat geen enkel pand precies gelijk is en er zich specifieke omstandigheden kunnen voordoen. Taxeren blijft dan ook lokaal maatwerk.”

“Bij de waardering van bedrijfspanden nemen we veel factoren mee in onze beoordeling. Allereerst kijken we naar de specifieke eigenschappen van het pand zelf. Voldoet het pand nog wel aan de huidige wensen en eisen, zijn de installaties en voorzieningen op orde, hoe zit het met de onderhoudskosten en duurzaamheid en is er een energielabel? Maar ook; hoe functioneel is het pand te gebruiken en kan het in de toekomst geschikt worden gemaakt voor alternatief gebruik?”

“Daarnaast is de locatie van het pand van zeer belangrijk. Per bedrijventerrein of kantorenpark kan de aantrekkelijkheid sterk verschillen. De ligging ten opzichte van de snelweg, de aanwezige voorzieningen eromheen, de kwaliteit en diversiteit van andere bedrijven op het terrein, de uitstraling en kwaliteit van het gebied en de mate van leegstand en verpaupering spelen daarbij een belangrijke rol.”

“Ook de marktsituatie is uiteraard van groot belang. Want als een mooi pand op een goede locatie toch niet in trek is bij gebruikers, dan heeft dat uiteraard invloed op de waarde. In de huidige situatie van overaanbod en leegstand kan dat betekenen dat voor panden waarvoor al lange tijd geen gebruiker is gevonden, de waarde sterk is gedaald.”

“Om al deze factoren goed te kunnen beoordelen is de kennis en ervaring van een lokale makelaar onontbeerlijk. Door onze eigen research en onze lokale makelaarspraktijk zijn wij uitstekend op de hoogte van de actuele marktontwikkelingen en gedane transacties. Bovendien voldoen al onze taxaties aan de normen van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) en de richtlijnen van het Platform Taxateurs en Accountants (PTA). Onze bedrijfsmakelaar is ook gecertificeerd bij de NRVT, het kwaliteitsregister van makelaars en taxateurs in Nederland. Wij worden dan ook erkend door alle geldverstrekkende instellingen, banken en verzekeringsmaatschappijen.”

Wilt u ook een helder, objectief en goed onderbouwd inzicht in de waarde van uw bedrijfs- of beleggingsobject? Vraag direct een offerte aan of neem contact op met Van Westrhenen Bedrijfshuisvesting voor een kennismakingsgesprek. Wij informeren u graag over onze aantrekkelijke tarieven en mogelijkheden. Bel: 036-5383222 of mail  naar: bog@vanwestrhenen.nl

Reacties zijn gesloten