Snijdershof 4 Lelystad

Kenmerken

Huurprijs
€ 3.500,- per maand
Status
Beschikbaar
Hoofdbestemming
horeca
Aanvaarding
direct
Oppervlakte
400 m2
Perceel oppervlakte
0 m2
Oppervlakte horeca
400 m2
Welstandsklasse
B1
Ter overname personeel
Nee

Groot horecapand van 400 m² BVO per direct te huur. Het pand is gelegen in het winkelcentrum Lelycentre. Het pand kan voor meerdere bestemmingen worden gebruikt en het laatste gebruik was zaalverhuur voor partijen en bruiloften. Het pand is compleet ingericht en kan als zodanig per direct worden gebruikt.

Indeling:
Entreepartij met garderobe, sanitaire voorzieningen, keukenruimte, grote feestzaal en kleine feestzaal, opslagruimte.

Onderhoud:
Huurder dient zelf zorg te dragen voor het onderhoud van alle installaties. Verhuurder zal alleen het pand onderhouden. Er wordt dus uitgegaan van casco verhuur, waarbij de aanwezige installatie voor rekening en risico van huurder gebruikt kunnen worden.

Bestemming:
De bestemming is Centrumdoeleinden, Discotheek en horecabedrijven van categorie 1 en 2, maatschappelijke doeleinden en detailhandel.

Parkeren:
In de directe omgeving is voldoende parkeergelegenheid.

Beschikbaar
Per direct.

Huurprijs
€ 3.500,00 per maand exclusief BTW.

BTW
Huurder en verhuurder verklaren uitdrukkelijk dat bij het vaststellen van de huurprijs uitgangspunt is geweest dat huurder blijvend voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968. Indien de belaste verhuur beëindigd wordt dan wel een verzoek tot belaste verhuur niet wordt ingewilligd omdat de huurder niet meer c.q. niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief BTW, zodanig verhoogd dat de verhuurder volledig gecompenseerd wordt voor de BTW op de toerekenbare investeringen en kosten welk hij aan de fiscus moet terugbetalen c.q. niet (meer) in aftrek kan brengen.

Huurtermijn
5 + 5 jaar. Na het verlopen van voornoemde perioden zal de huurovereenkomst worden voortgezet met aansluitende perioden van telkens 5 jaar.

Huurbetaling
Huur en BTW vooruit.

Huurcontract
De huurovereenkomst wordt opgesteld volgens het model door de Raad voor Onroerende Zaken vastgesteld.

Huurprijsindexering
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “Alle huishoudens” (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), voor het eerst 1 jaar na huuringangsdatum en vervolgens jaarlijks op deze datum.

Zekerheidstelling
De bankgarantie/waarborgsom dient gelijk te zijn aan 3 maanden huur te vermeerderen met de over deze bedragen wettelijk verschuldigde BTW.

Klik hieronder om de brochure te downloaden

Brochure downloaden