Giraffeweg 10 Almere

Kenmerken

Status
Beschikbaar
Hoofdbestemming
bedrijfsruimte
Nevenbestemming
bedrijfshal
Aanvaarding
in overleg
Oppervlakte
360 m2
Perceel oppervlakte
603 m2
In units vanaf
Niet beschikbaar

VEILING OBJECT: BEDRIJFSPAND MET KANTOOR AAN DE GIRAFFEWEG 10 ALMERE

In samenwerking met Vastgoedveiling en Hermans & Schuttevaer Notarissen bieden wij voor verkoop via een veiling het bedrijfspand met kantoorruimte aan de Giraffeweg 10 in Almere aan.

OMSCHRIJVING:
Fraai ontworpen bedrijfspand bestaande uit kantoorruimte en bedrijfsruimte op een zichtlocatie in Almere Buiten. Het pand is verdeeld over een begane grond en verdieping met een totale grootte van circa 360 m². Voor het pand bevinden zich diverse (openbare) parkeerplaatsen.

Perceel sectie N nummer 5694, grootte 603 m2.

LOCATIE:
Het pand bevindt zich aan de Giraffeweg 10 in de Faunabuurt in Almere Buiten. Zeer gunstig gelegen ten opzichte van de uitvalswegen naar de A6/A27, de verscheidene stadsdelen van Almere en het NS-station Almere Buiten. Het pand is vanaf de Buitenhoutsedreef goed zichtbaar voor het autoverkeer.

VOORZIENINGEN:
Voorzieningen welke aanwezig zijn en derhalve bij het object behoren:
- centrale verwarming middels radiatoren en voorzien van thermostaatkranen;
- kunststof raamkozijnen met draai/kiepramen;
- reflecterend zonwerend H isolatieglas; - oost-, zuid- en westgevel voorzien van zonwering;
- dubbele sanitairgroep met vrijhangende toiletten en mechanische ventilatie;
- pantryblok;
- brand- en inbraakalarm; - intercom met deuropener.

BESTEMMING:
De bestemming is: ‘Gemengd 1’ volgens bestemmingsplan Bloemen- en Faunabuurt.
Voor de meest actuele informatie verwijzen wij naar: www.omgevingswet.overheid.nl/

HUURSITUATIE:
Dit object is geheel verhuurd aan GHY en heeft een looptijd tot 1 maart 2028. Nadien kan het huurcontract telkens met vijf jaar worden verlengd, tenzij deze wordt opgezegd door verhuurder of huurder. De opzegtermijn bedraagt minimaal 12 maanden voor het aflopen van de huurtermijn. GHY (GAIA House of Yoga) is een holistisch yogahuis met als basis de Koninklijke Raja Yoga. De (geanonimiseerde) huurovereenkomsten zijn te vinden in de openbare dataroom op de website van Vastgoedveiling.

BIJZONDERHEDEN:
De binnenfoto's zijn niet actueel waardoor niet bekend is hoe het pand er per heden van binnen uitziet. Helaas is het ook niet mogelijk om het pand te bezichtigen.

MEER INFORMATIE:
Voor meer informatie over het pand kunt u contact opnemen met Van Westrhenen Voerman Bedrijfshuisvesting op telefoonnummer: 036 - 5383222.

DISCLAIMER:
Deze vrijblijvende informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van de informatie kan door Van Westrhenen Voerman Bedrijfshuisvesting echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

VEILING:
Openbare veiling (‘executoriale Verkoping, ex art. 3:268 BW’)
Openbare verkoop ex. art. 3:268 BW juncto 3:254 BW.
Openbare verkoop ex. artikel 514 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

VEILINGDATUM: Donderdag 11 juli 2024 vanaf 13:00 uur

ONDERHANDS BIEDEN:
Het is mogelijk om t/m 26 juni een onderhands bod uit te brengen bij de notaris. Gebruik hiervoor het biedformulier (zie brochure).

INZETPREMIE:
1% ten laste van koper

UITGEBREIDE VEILINGINFORMATIE (ZIE HIERVOOR OOK DE BROCHURE):

Openbare verkoop ex. art. 3:268 BW juncto 3:254 BW.
De openbare veiling vindt plaats op donderdag 11 juli 2024, ’s middags vanaf 13.00 uur, online (bij inzet en afslag) via www.vastgoedveiling.nl, ten overstaan van een van de notarissen verbonden aan Hermans & Schuttevaer Notarissen.
Op de veiling (en onderhandse biedingen) zijn van toepassing de Algemene veilingvoorwaarden met internetbieden 2015 (“AVVI 2015”) en bijzondere veilingvoorwaarden, welke (concept) voorwaarden opvraagbaar zijn bij de notaris en
gepubliceerd worden op: www.vastgoedveiling.nl.

Onderhands bieden
Potentiële kopers kunnen een onderhandse bieding op het object uitbrengen met behulp van het biedformulier (verplicht).
De bieding dient uiterlijk 14 dagen vóór datum van openbare veiling (uiterlijk 26 juni 2024 om 23:59), schriftelijk en onvoorwaardelijk, aan de veilingnotaris te worden gericht (Hermans & Schuttevaer Notarissen, Jozef Israëlskade 48, 1072 SB Amsterdam t.a.v. mr. Mevr. B. de Groot,, of per email: bdegroot@herschut.nl).
Gebruik hiervoor het biedformulier onderhandse biedingen zoals te vinden op: www.vastgoedveiling.nl.
Biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:268 BW, zonder dat de executant gehouden is op een bieding in te gaan.

Inzetpremie
De inzetpremie (plok) voor het Registergoed bedraagt 1% van de inzetfase en wordt in rekening gebracht bij de koper. Lees verder de op de veiling van toepassing zijnde veilingvoorwaarden voor de exacte regeling.

Gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde object niet te gunnen en zal zich hierover na vijf werkdagen na veiling uiterlijk om 17:00 uur uitspreken.

Veilingkosten
De veilingkosten inclusief BTW zullen voor zover mogelijk worden gespecificeerd in het kostenoverzicht dat zal worden gepubliceerd op www.vastgoedveiling.nl.

Overdrachtsbelasting
Ter zake van de verkrijging van het verkochte zal door koper 10,4 % overdrachtsbelasting
verschuldigd zijn.

Garanties
Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het registergoed meedeelt, dan wel heeft meegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft.

Verdere informatie
Zie de brochure.

Klik hieronder om de brochure te downloaden

Brochure downloaden