Succesvolle start Register Vastgoed Taxateurs (NRVT)

In totaal hebben ruim 6.800 taxateurs  (waaronder ook Roger Bakker RT, directeur Van Westrhenen Bedrijfshuisvesting) zich ingeschreven in het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) dat per 1 januari 2016 van start is gegaan. Deze taxateurs verbinden zich hiermee aan de gedrags- en beroepsregels van het NRVT, alsmede het doorlopend toezicht hierop. Ook onderwerpen zij zich aan het hieraan verbonden onafhankelijke en centrale tuchtrecht.

Logo NRVT

“Dit bevestigt het grote draagvlak bij de taxateurs voor de verdere optimalisering van de kwaliteit van de beroepsgroep”, stelt karel Schiffer, voorzitter van de Centrale Raad van het NRVT. “De totstandkoming van het NRVT betekent voor opdrachtgevers meer zekerheid over de kwaliteit van de taxateur. Deze kwaliteitswaarborg is van groot publiek belang.” NRVT

Het NRVT is een initiatief van de branche- en beroepsverenigingen (NVM, NVR, VastgoedPRO en VBO Makelaar) en de huidige registers van makelaars en taxateurs (VastgoedCert, SCVM en RICS) om te komen tot een afzonderlijk, onafhankelijk en centraal persoonsregister voor vastgoedtaxateurs. Daarbij heeft afstemming plaatsgevonden met alle bij het taxeren betrokken en belanghebbende organisaties, zoals de opdrachtgevers van taxaties alsmede hun toezichthouders.

Gedrags- en beroepsregels

Taxateurs die zijn geregistreerd in het NRVT voeren de titel Register-Taxateur (RT). De Algemene gedrags- en beroepsregels waaraan deze Register-Taxateurs zich verbinden ten aanzien van onder meer hun onafhankelijkheid en integriteit, zijn opgesteld door Expertcommissies bestaande uit taxateurs. Deze zijn vervolgens vastgesteld door de Centrale Raad van het NRVT bestaande uit leden, die zijn voorgedragen door alle bij het taxeren betrokken en belanghebbende partijen. Langs deze weg zijn ook de reglementen ten aanzien van de werkwijze en –processen van taxateurs opgesteld voor de verschillende werkkamers van het NRVT: Bedrijfsmatig Vastgoed, Landelijk en Agrarisch Vastgoed, Wonen en WOZ. De regels en reglementen van het NRVT sluiten volledig aan bij de internationale standaarden EVS en IVS.

Doorlopend toezicht en tuchtrecht

Vanuit het bureau van het NRVT zal doorlopend toezicht plaatsvinden op de naleving van de regels waaraan de Register-Taxateur is onderworpen. Het centrale tuchtrecht ten aanzien van Register-Taxateurs is ondergebracht in de, onafhankelijk van het NRVT opererende, Stichting Tuchtrecht NRVT. Hier worden klachten van belanghebbenden over het functioneren van taxateurs getoetst aan de regels van het NRVT. WWW.NRVT.NL

Vanaf nu kan het taxateursregister worden geraadpleegd op de website van het NRVT.

 

Reacties zijn gesloten