Huurprijzen kantoor- en bedrijfsruimte in Almere gestabiliseerd

Marktrapport bedrijfsruimte en kantoorruimte Almere H1-2016 Van Westrhenen BedrijfshuisvestingDe huurprijzen voor kantoorruimte en bedrijfsruimte in Almere zijn in het eerste halfjaar van 2016 over het algemeen stabiel gebleven ten opzichte van 2015. Alleen op bedrijvenpark GooiseKant/Gooise Poort was sprake van een daling van de huurprijzen voor kantoorruimte. Wel is er zowel op de kantoren- als op de bedrijfsruimtemarkt sprake van een tweedeling. De huurprijzen voor minder courante panden op minder goede locaties staan onverminderd onder druk. Dat blijkt uit de halfjaarlijkse update van het Marktrapport bedrijfsruimte en kantoorruimte Almere (1e halfjaar 2016) dat is opgesteld door Van Westrhenen Bedrijfshuisvesting.

Opname bedrijfsruimte Almere toegenomen

Op de bedrijfsruimtemarkt is het aanbod in het eerste halfjaar van 2016 constant gebleven. Verhuur/verkoop van bedrijfspanden enerzijds en enkele faillissementen en bedrijfsverplaat­singen anderzijds hielden elkaar per saldo in evenwicht. Per medio 2016 werd in totaal circa 238.800 m² bedrijfsruimte aangeboden. Dat is slechts 0,5% meer dan aan het einde van 2015, toen in totaal circa 237.600 m² bedrijfsruimte aangeboden. Het aantal aangeboden objecten bleef nagenoeg gelijk op 88. Ongeveer 25% van het aanbod betreft logistieke ruimte en de rest betreft overige bedrijfspanden.

Aanbod en opname bedrijfsruimte Almere H1-2016Het opnamevolume van bedrijfsruimte lag in het eerste halfjaar van 2016 in Almere vrij laag, al werd wel 23% meer opgenomen dan in het eer­ste halfjaar van 2015. In totaal werd circa 22.500 m² bedrijfsruimte opgenomen, verdeeld over 14 transacties. Het opnamecijfer werd vooral ge­stuwd door één grootschalige transactie betref­fende A-ware. Dit bedrijf gaat een bedrijfspand van circa 7.235 op de Sallandse Kant in gebruik nemen. De opname had sterk verspreid plaats over de diverse bedrijventerrein.

De huurprijzen voor bedrijfsruimte in Alme­re zijn in het eerste halfjaar van 2016 stabiel gebleven. Gemiddeld liggen de huurprijzen in Almere nog altijd tussen de € 25 en € 65 per m². De hoogste huurprijzen gelden voor de moderne bedrijfspanden op gunstig gelegen locaties. De huurprijzen voor verouderde bedrijfspanden op minder gunstig gelegen bedrijventerreinen liggen aan de onderkant van de bandbreedte en staan onder druk. De gemiddelde vraaghuurprijs van het aanbod lag per medio 2016 op € 47 per m².

Aanbod kantoorruimte Almere daalt

Aanbod kantoorruimte naar locatie medio 2016Het aanbod van kantoorruimte in Almere liet in het eerste halfjaar van 2016 opnieuw een daling zien. Medio 2016 werd in Almere in totaal circa 202.200 m² kantoorruimte aangeboden. Dat is4% minder dan aan het einde van vorig jaar. De daling komt zowel door verhuur van diverse kantoorruimten als door transformatie van kan­toorruimte naar woningen (of plannen daar­toe). Ruim 30% van de totale voorraad in Almere wordt voor verhuur/verkoop aangeboden. Circa 48% van het aanbod (98.000 m²) is te vinden in het centrum-/stationsgebied en 24% (53.800 m²) op Gooise Kant/Gooise Poort. Circa 60% van het aanbod wordt al langer dan drie jaar aangeboden.

De vraag naar kantoorruimte in Almere kwam in het eerste halfjaar van 2016 uit op 8.630 m². Dat was 4% minder dan in het eerste halfjaar van 2015 toen circa 9.000 m² werd verkocht of verhuurd. Wel werden in het eerste halfjaar van 2016 iets meer transac­ties geregistreerd (19). Alle transacties dit jaar zijn te vinden in de catego­rie van 200 tot 1.000 m². De opname had sterk verspreid plaats over de diverse locaties in Almere. Ook het type gebruiker liet een divers beeld zien. Grootste transactie betrof de bijhuur van 890 m² op Gooise Kant door Arizona Chemical.

De gemiddelde huurprijs voor kantoorruimte in Almere is in de loop van 2016 redelijk stabiel gebleven op circa € 97 per m² per jaar. Op Gooise Kant/Poort was wel sprake van een daling van de huurprijzen. Door het toegenomen aanbod zijn de vraaghuurprijzen hier de laatste jaren naar beneden bijgesteld van circa € 118 per m² aan het begin 2014 naar inmiddels circa € 106 per m² per medio 2016. Gemiddeld liggen de huurprijzen voor kantoorruimte in Almere tussen de € 75 en € 135 per m² per jaar. Er is daarbij onderscheid tussen kwalitatief goede panden op goede locaties en minder cou­rante panden. De hoogste huurprijzen gelden voor het centrum-/stationsgebied, met tophuurprijzen van rond de € 165 per m². De gemiddelde vraaghuurprijs van het aanbod in heel Almere bleef in de loop van 2016 nagenoeg gelijk op circa € 108 per m² per jaar.

Verwachtingen

Bij een verdere economische groei in Nederland wordt ook een licht aantrekkende vraag naar bedrijfsruimte en kantoorruimte in Almere verwacht. Daarbij zal niet alleen de vraag naar kleinschalige panden op peil blijven maar ook de wat grotere ruimten iets meer in trek zijn. Door het overaanbod blijven de huurprijzen nog wel onder druk staan, al zullen de huurprijzen voor courante bedrijfs- en kantoorpanden panden op goede locaties naar verwachting stabiel blijven of zelfs licht stijgen.

U kunt het rapport hier downloaden: Marktrapport Bedrijfsruime en kantoorruimte Almere H1-2016 Van Westrhenen Bedrijfshuisvesting

Reacties zijn gesloten