Aanbod bedrijfsruimte Flevoland gedaald

Bedrijfspand Horsterparc Zeewolde verkocht door Van Westrhenen BedrijfshuisvestingHet aanbod van bedrijfsruimte in zowel Almere, Lelystad als Zeewolde is in 2016 gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor. De opname laat een gemengd beeld zien. In Almere steeg de opname, maar in Lelystad en Zeewolde daalde de vraag. Voor alle drie de gemeenten geldt wel dat de vraag naar kleinschalige bedrijfsruimte (tot 1.000 m²) een stijging liet zien. Dat blijkt uit het Marktrapport bedrijfsruimte en kantoorruimte Almere & Bedrijfsruimte Lelystad en Zeewolde 2016, dat is opgesteld door Van Westrhenen Voerman Bedrijfshuisvesting.

De markt voor bedrijfsruimte in Almere heeft zich in 2016 positief ontwikkeld. Het aanbod daalde met 7% tot 221.900 m². Dat kwam zowel door opname vanuit het aanbod als door het intrekken van diverse objecten uit de verhuur/verkoop. Het aantal aangeboden objecten daalde zelfs met 15% tot 76. Tegelijkertijd liet de opname van bedrijfsruimte in Almere in 2016 een stijging zien tot 41.000 m² (+24%). De groei van de vraag is vooral merkbaar in het segment van 500 tot 1.000 m². De huurprijzen voor bedrijfsruimte in Almere zijn in 2016 stabiel gebleven tot licht gestegen en liggen gemiddeld tussen de € 25 en € 70 per m².Aanbod en opname bedrijfsruimte Almere

Kantorenmarkt Almere

Aanbod kantoorruimte Almere ultimo 2016 naar locatieDe kantorenmarkt van Almere bleef in 2016 wat achter bij het landelijk beeld. Zo kwam de opname met 16.300 m² bijna 10% lager uit dan in 2015. Wel werden in 2016 meer transacties gerealiseerd dan in het jaar daarvoor. Het was dan ook vooral de vraag naar kleinschalige kantoorruimte (tot 500 m²) die een sterke groei liet zien. Boven de 1.000 m² werd echter maar 1 transactie gerealiseerd van bijna 1.900 m² (Witchworld in Almere Buiten). Het aanbod van kantoorruimte bleef per saldo onveranderd op een nog altijd zeer hoog niveau van 210.700 m². Daarvan wordt inmiddels 55% al langer dan drie jaar voor verhuur/verkoop aangeboden. Toch zijn de huurprijzen in Almere in 2016 redelijk stabiel gebleven. Gemiddeld liggen de huurprijzen tussen de € 75 en € 135 per m² per jaar. Voor minder goede panden op minder gunstige locaties staan de huurprijzen nog wel onder druk.

Bedrijfsruimte Lelystad en Zeewolde

Op de bedrijfsruimtemarkt in Lelystad en Zeewolde eveneens sprake van een daling van het aanbod. In Lelystad nam het aanbod af met 8% tot 76.400 m². Vooral op bedrijventerrein Noordersluis daalde het aanbod aanzienlijk. In Zeewolde nam het aanbod voor het tweede jaar op rij af met 10% tot 13.100 m². De vraag liet in beide gemeenten eveneens hetzelfde beeld zien. Door het beperkt aantal grootschalige transacties kwam de opname in Lelystad in 2016 circa 33% lager uit dan in 2015 en in Zeewolde daalde de opname met 40%. Zowel in Zeewolde als in Lelystad was wel sprake van een grotere vraag naar bedrijfsruimten van 250 tot 1.000 m².

Verwachtingen

Bij een voortdurend economisch herstel wordt door Van Westrhenen Voerman Bedrijfshuisvesting in 2017 een verbetering van vraag naar kantoor- en bedrijfsruimte verwacht. Een groot deel van de vraag blijft naar verwachting wel gericht op het kleinschalige en middensegment. Het aanbod zal daardoor slechts licht dalen. Op de bedrijfsruimtemarkt geldt dat op diverse locaties, vooral op De Vaart in Almere, een groot deel van het aanbod bestaat uit verouderde, grootschalige bedrijfspanden. Het bedrijventerrein wordt door veel gebruikers als minder aantrekkelijk beschouwd. Een upgrade van het terrein en de panden kan hier uitkomst bieden. Op de kantorenmarkt is sprake van een groeiende belangstelling voor transformatie van leegstaande kantoorpanden naar bijvoorbeeld woningen. Als de diverse plannen daartoe worden gerealiseerd, kan het aanbodniveau in 2017 een daling laten zien.

Meer weten? Download hier het volledige marktrapport.

Reacties zijn gesloten